Check-In
Check-Out
Adult
BEST RATE GUARANTEED

กิจกรรม

โรงแรมไทย ร่วมใจลดใช้พลาสติก

โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ “ โรงแรมไทย ร่วมใจลดใช้พลาสติก”  ให้เป็นโรงแรมไร้พลาสติก  ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดมมีคุณอุไรวรรณ แก้วทองดี  ผู้อำนวยการฝ่ายขาย โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเลเชอร์กรุ๊ป  เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ เข้ารับประกาศเกียรติบัตรในการเข้าร่วมโครงการ  โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  จัดโดยสมาคมโรงแรมไทย โดยร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตร

โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่เชียงใหม่ ได้รับรางวัลโรงแรมน่าอยู่น่าพัก ระดับทอง-ดีมาก

โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่  ได้รับรางวัล โรงแรมน่าอยู่น่าพัก “Nice Hotel Programme” มาตรฐานระดับทอง จากเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2562 – 2564  โดยเทศบาล ได้ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการโรงแรม ทั้งการตรวจเพื่อควบคุมตามเทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ พ.ศ. 2549 ซึ่งมาจากความสะอาดและความปลอดภัยของอาคารสถานที่ รวมถึงการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีชีวิตชีวา และการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจของพนักงาน  พร้อมต้อนรับแขกทุกท่านด้วยความเต็มใจ

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วารุณี คำเมรุ ผู้จัดการทั่วไป นำทีมฝ่ายบริหารและเพื่อนพนักงาน โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ทำกิจกรรม “ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมเพระชนมพรรษาครบ 67 พรรษา 2562 ”  ร่วมกับ ทหารและชาวบ้านชุมชนบ้านโป่งกุ่ม อำเภอดอยสะเก็ต จ. เชียงใหม่ กว่า 500 ต้น เพื่อคืนความสมบูรณ์ ความเขียวขจี ไว้ให้ลูกหลานสืบไป

คว้ารางวัล การประกวดอาหารฮาลาล

เชฟณัท  พุ่มไพจิตร  เชฟใหญ่ประจำ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่  นำทีม คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน สุดยอดเชฟอาหารฮาลาล 2562  โดยได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภท อาหารตามจินตนาการ   สร้างสรรค์โดย ซูเชฟยงยุทธ  ไชยมูลคำ และเชฟ อะนิส  สวัสดิ์อารี   และคว้าอีกรางวัลคือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ขันโตกล้านนา ฮาลาล   โดยเชฟวันวิสาข์   ทองไพรวัลย์และและเชฟ อะนิส  สวัสดิ์อารี   จัดโดย  การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงใหม่

Blood Donation

โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ฝ่ายบริหารและพนักงานโรงแรม ร่วมบริจาคโลหิต ให้แก่สภากาชาดไทยภายใต้โครงการ “ จิตอาสา เราทำความดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ” โดยมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เข้ามาอำนวยความสะดวกในการเข้ามารับบริจาคโลหิต โดยในครั้งนี้ได้โลหิตจำนวนทั้งสิ้น 11,950 ซี

มอบอะลูมิเนียมและเงินสนับสนุนเพื่อจัดทำขาเทียม 

โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ฝ่ายบริหารและพนักงานโรงแรม ร่วมบริจาคโลหิต ให้แก่สภากาชาดไทยภายใต้โครงการ “ จิตอาสา เราทำความดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ” โดยมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เข้ามาอำนวยความสะดวกในการเข้ามารับบริจาคโลหิต โดยในครั้งนี้ได้โลหิตจำนวนทั้งสิ้น 11,950 ซี

ดวงตะวันรวมน้ำใจกาชาด

ฝ่ายบริหารและพนักงาน โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ มอบของร่วมกิจกรรมรวมน้ำใจกาดชาด เพื่อใช้ในงานฤดูหนาว และงานโอทอป ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยมี นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบของ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1

15th Anniversary of the hotel 

คุณชัยยศ ลี  ประธานบริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเลเชอร์กรุ๊ป ( โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ) ร่วมด้วย คุณสุกัญญา ยุวพงศ์พร  กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและพนักงาน โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, วู๊ดฟิลด์ รีสอร์ท เชียงใหม่ และโรงแรมเลวิว เชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญโรงแรมเนื่องในโอกาส ครบรอบดำเนินกิจการ 15 ปีเต็ม โดยนิมนต์พระสงฆ์  จำนวน 9 รูป เจริญพุทธมนต์ . ถวายสังฆทาน และ ฉันท์เพล ที่โรงแรมเพื่อความเป็นสิริมงคล 

Fire Drill Training ดวงตะวันซ้อมอพยพหนีไฟ

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมทีมงาน ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากร อบรมและฝึกภาคปฏิบัติ “ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟอาคาร” ให้แก่พนักงานโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานให้สามารถปฏิบัติตนตามขั้นตอนการอพยพที่ถูกต้อง ตลอดจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้กับแขก สามารถให้ความช่วยเหลือ และชี้แนวทางที่ถูกวิธี แก่แขกที่เข้ามาพักในโรงแรม ให้ถูกต้องและปลอดภัย

ใส่บาตรปีใหม่ เสริมสิริมงคล

คุณอิษวัต ลี  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเลเซอร์ กรุ๊ป, คุณอธิภู ลี ผู้อำนวยการโครงการ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเลเซอร์ กรุ๊ป นำฝ่ายบริหารและพนักงานโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ทำบุญใส่บาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดพันตอง เชียงใหม่ รับบาตรเช้า เนื่องในโอกาสเปลี่ยนปีพุทธศักราชใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล รับพรอิ่มบุญกันถ้วนหน้า