Activities & Event

Emergency Standards Training ดวงตะวัน ซ้อมดับเพลิง กันไว้ก่อน

เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ให้เกียรติมาฝึกอบรมและการฝึกซ้อม ภาคปฏิบัติ “ อบรมการป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมแผนอพยพหนีไฟอาคาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานถึงการป้องกันอัคคีภัย และสามารถปฏิบัติตนตามขั้นตอนการอพยพที่ถูกต้อง ตลอดจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้กับแขก สามารถให้ความช่วยเหลือ และชี้แนวทางที่ถูกวิธี แก่แขกที่เข้ามาพักในโรงแรม ให้ถูกต้องและปลอดภัย

Duangtawan Hotel Chiang Mai received 4 Stars Thailand Hotel Standard 2021-2023

โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ เข้ารับมอบเครื่องหมาย รับรองมาตรฐานโรงแรม 4 ดาว ( พ.ศ. 2564-2566 ) โดยได้รับมอบจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีคุณอิษวัต ลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นตัวแทนเข้ารับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย และสมาคมโรงแรมไทย

Thai Hotels Plastic Free Project

Duangtawan Hotel Chiang Mai participated project “ Thai Hotels Plastic Free Project ” and received certificate from Thai Hotels Association

Duangtawan Hotel Chiang Mai has passed the standard – GOLD LEVEL

Duangtawan Hotel Chiang Mai has passed the standard – GOLD LEVEL for the ” Nice Hotel Programme” according to the Healthy Workplace Programme-Clean Safe Healthy Environment and Lively 2019-2021 “

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วารุณี คำเมรุ ผู้จัดการทั่วไป นำทีมฝ่ายบริหารและเพื่อนพนักงาน โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ทำกิจกรรม “ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมเพระชนมพรรษาครบ 67 พรรษา 2562 ” ร่วมกับ ทหารและชาวบ้านชุมชนบ้านโป่งกุ่ม อำเภอดอยสะเก็ต จ. เชียงใหม่ กว่า 500 ต้น เพื่อคืนความสมบูรณ์ ความเขียวขจี ไว้ให้ลูกหลานสืบไป

คว้ารางวัล การประกวดอาหารฮาลาล

เชฟณัท พุ่มไพจิตร เชฟใหญ่ประจำ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ นำทีม คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน สุดยอดเชฟอาหารฮาลาล 2562 โดยได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภท อาหารตามจินตนาการ สร้างสรรค์โดย ซูเชฟยงยุทธ ไชยมูลคำ และเชฟ อะนิส สวัสดิ์อารี และคว้าอีกรางวัลคือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ขันโตกล้านนา ฮาลาล โดยเชฟวันวิสาข์ ทองไพรวัลย์และและเชฟ อะนิส สวัสดิ์อารี จัดโดย การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงใหม่

Blood Donation

โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ฝ่ายบริหารและพนักงานโรงแรม ร่วมบริจาคโลหิต ให้แก่สภากาชาดไทยภายใต้โครงการ “ จิตอาสา เราทำความดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ” โดยมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เข้ามาอำนวยความสะดวกในการเข้ามารับบริจาคโลหิต โดยในครั้งนี้ได้โลหิตจำนวนทั้งสิ้น 11,950 ซี

มอบอะลูมิเนียมและเงินสนับสนุนเพื่อจัดทำขาเทียม

โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ฝ่ายบริหารและพนักงานโรงแรม ร่วมบริจาคโลหิต ให้แก่สภากาชาดไทยภายใต้โครงการ “ จิตอาสา เราทำความดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ” โดยมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เข้ามาอำนวยความสะดวกในการเข้ามารับบริจาคโลหิต โดยในครั้งนี้ได้โลหิตจำนวนทั้งสิ้น 11,950 ซี

ดวงตะวันรวมน้ำใจกาชาด

ฝ่ายบริหารและพนักงาน โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ มอบของร่วมกิจกรรมรวมน้ำใจกาดชาด เพื่อใช้ในงานฤดูหนาว และงานโอทอป ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยมี นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบของ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1

15th Anniversary of the hotel

คุณชัยยศ ลี ประธานบริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเลเชอร์กรุ๊ป ( โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ) ร่วมด้วย คุณสุกัญญา ยุวพงศ์พร กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและพนักงาน โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, วู๊ดฟิลด์ รีสอร์ท เชียงใหม่ และโรงแรมเลวิว เชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญโรงแรมเนื่องในโอกาส ครบรอบดำเนินกิจการ 15 ปีเต็ม โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพุทธมนต์ . ถวายสังฆทาน และ ฉันท์เพล ที่โรงแรมเพื่อความเป็นสิริมงคล

ใส่บาตรปีใหม่ เสริมสิริมงคล

คุณอิษวัต ลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเลเซอร์ กรุ๊ป, คุณอธิภู ลี ผู้อำนวยการโครงการ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเลเซอร์ กรุ๊ป นำฝ่ายบริหารและพนักงานโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ทำบุญใส่บาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดพันตอง เชียงใหม่ รับบาตรเช้า เนื่องในโอกาสเปลี่ยนปีพุทธศักราชใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล รับพรอิ่มบุญกันถ้วนหน้า

Duangtawan Hotel Chiang Mai received 3 Award

Thailand MICE Venue Standard – TMVS , ASEAN MICE Venue Standard – AMVS and Thailand Sustainable Event Management Standard – TSEMS

Best Rate Guarantee

Check In
Check Out