Activities & Event

Trip.com

Warunee Khammeru, General Manager Duangtawan Hotel received the Most Engaged Hotel Award in the Event of Trip.com Group Envision 2023. The event held on September 11, 2023 in Shanghai, China, as one of 5 Hotels in Chiang Mai selected to receive this prestigious awards.

9 ธันวา โครงการจิตอาสา ถวายพระราชกุศล ในหลวง ร. 9

โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ นำโดยวารุณี คำเมรุ ผู้จัดการทั่วไปพร้อมพนักงานจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ริมคลองแม่ข่า ถนนลอยเคราะห์ เชียงใหม่ โดยเน้นตัดต้นไม้ วัชพืชริมคลอง เก็บขยะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชการที่ 9 และสืบสาน ต่อยอด โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ถวายในหลวง รัชการที่ 10 และได้รับความร่วมมือจากส่วนสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เทศบาล มาช่วยเก็บต้นไม้และขยะร่วมกัน

#จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ #Green Hotel #SDGs การบริการจัดการอย่างยั่งยืน

โอโซนในห้องพัก

โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ มุ่งมั่นใส่ใจทั้งสุขภาพของลูกค้าผู้ที่มาใช้บริการ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิดการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ได้ติดตั้งเครื่องอบโอโซนคุณภาพสูงมาตรฐาน ISO:9001อบในห้องพักทุกห้องก่อนลูกค้าจะเข้าพัก และในบริเวณโถงทางเดินในเขตห้องพักทั้งหมด เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรค ทั้งเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส รวมทั้งกำจัด มด ไร ไข่แมลงต่างๆ และยังสามารถกำจัดกลิ่น ควัน PM2.5 สารเคมี ก๊าซพิษ กลิ่นเหม็นอับ โดยไม่ทิ้งสารพิษตกค้าง ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี นอกจากในห้องพักแล้ว เรายังอบโอโซน ทั้งในห้องประชุมสัมมนา ห้องจัดเลี้ยง และในห้องอาหาร ภายในโรงแรม เพื่อให้ท่านมั่นใจในการมาใช้บริการ ที่โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ #ดวงตะวันเชียงใหม่ ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม #Green Hotel #GDGs

60+ EARTH HOUR 2023

โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ขอเป็นหนึ่งพลังลดโลกร้อน ด้วยการปิดไฟ💡เป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกันทั่วโลก💡ในวันนี้ วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 🕣20.30 – 21.30 น.🕤

♦️เพราะหนึ่งในนโยบายหลักของโรงแรมคือการ อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวข้อสำคัญของการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน(SDGs & GreenHotel)

♦️ดังนั้นวันนี้ เราจึงให้ความร่วมมือ โดยการปิดไฟป้ายชื่อโรงแรมบนตึก ปิดไฟตามตู้ป้ายโฆษณา ปิดไฟประดับและไฟแสงสว่างตามห้องอาหารต่างๆ และพื้นที่ส่วนกลางที่ยังไม่จำเป็น ให้ได้มากที่สุด ♦️🙏พร้อมกันนั้นได้รณรงค์ให้ลูกค้าที่พักอยู่ในโรงแรมร่วมมือกับโครงการนี้ โดยขอความร่วมมือให้ ปิดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ปิดไฟในส่วนที่ไม่จำเป็น หรือเปิดไฟไว้เพียงดวงเดียวในห้องพัก ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย🙏

😊และเราขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมปิดไฟ งดใช้พลังงาน เพียง1 ชั่วโมง เพื่อให้โลกเราได้พัก🕣20.30-21.30 น.🕤คืนนี้.. มาช่วยโลกเราด้วยกันนะคะ🌏

#EarthHour2023🌏#MyHourForEarth

Duangtawan Hotel’s Conference Rooms passed and got the Award ASEAN MICE Venue Standard & Thailand MICE Venues Standard 2023

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ( สสปน.) ให้เกียรติมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard) ประจำปี 2566 แด่ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ โดยมีอธิภู ลี ผู้อำนวยการโครงการ เป็นตัวแทนเข้ารับตราสัญลักษณ์ ในโอกาสที่ห้องประชุมดวงตะวันแกรนด์บอลล์รูม โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานระดับอาเซียน ( ASEAN MICE Venue Standard 2023-2025 ) และห้องประชุมดอยหลวง ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ( Thailand MICE Venue Standard 2023-2025 ) จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน ) ภายใต้ชื่อ งาน “ MICE Standards Day 2023” ยกระดับการจัดงานเพื่อสร้างประสบการณ์แบบมีเอกลักษณ์

Emergency Standards Training ดวงตะวัน ซ้อมดับเพลิง กันไว้ก่อน

เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ให้เกียรติมาฝึกอบรมและการฝึกซ้อม ภาคปฏิบัติ “ อบรมการป้องกันอัคคีภัยและการซ้อมแผนอพยพหนีไฟอาคาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานถึงการป้องกันอัคคีภัย และสามารถปฏิบัติตนตามขั้นตอนการอพยพที่ถูกต้อง ตลอดจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้กับแขก สามารถให้ความช่วยเหลือ และชี้แนวทางที่ถูกวิธี แก่แขกที่เข้ามาพักในโรงแรม ให้ถูกต้องและปลอดภัย

Duangtawan Hotel Chiang Mai received 4 Stars Thailand Hotel Standard 2021-2023

โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ เข้ารับมอบเครื่องหมาย รับรองมาตรฐานโรงแรม 4 ดาว ( พ.ศ. 2564-2566 ) โดยได้รับมอบจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีคุณอิษวัต ลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เป็นตัวแทนเข้ารับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย และสมาคมโรงแรมไทย

Thai Hotels Plastic Free Project

Duangtawan Hotel Chiang Mai participated project “ Thai Hotels Plastic Free Project ” and received certificate from Thai Hotels Association

Duangtawan Hotel Chiang Mai has passed the standard – GOLD LEVEL

Duangtawan Hotel Chiang Mai has passed the standard – GOLD LEVEL for the ” Nice Hotel Programme” according to the Healthy Workplace Programme-Clean Safe Healthy Environment and Lively 2019-2021 “

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วารุณี คำเมรุ ผู้จัดการทั่วไป นำทีมฝ่ายบริหารและเพื่อนพนักงาน โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ทำกิจกรรม “ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมเพระชนมพรรษาครบ 67 พรรษา 2562 ” ร่วมกับ ทหารและชาวบ้านชุมชนบ้านโป่งกุ่ม อำเภอดอยสะเก็ต จ. เชียงใหม่ กว่า 500 ต้น เพื่อคืนความสมบูรณ์ ความเขียวขจี ไว้ให้ลูกหลานสืบไป

คว้ารางวัล การประกวดอาหารฮาลาล

เชฟณัท พุ่มไพจิตร เชฟใหญ่ประจำ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ นำทีม คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน สุดยอดเชฟอาหารฮาลาล 2562 โดยได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภท อาหารตามจินตนาการ สร้างสรรค์โดย ซูเชฟยงยุทธ ไชยมูลคำ และเชฟ อะนิส สวัสดิ์อารี และคว้าอีกรางวัลคือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท ขันโตกล้านนา ฮาลาล โดยเชฟวันวิสาข์ ทองไพรวัลย์และและเชฟ อะนิส สวัสดิ์อารี จัดโดย การท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงใหม่

Blood Donation

โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ฝ่ายบริหารและพนักงานโรงแรม ร่วมบริจาคโลหิต ให้แก่สภากาชาดไทยภายใต้โครงการ “ จิตอาสา เราทำความดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ” โดยมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เข้ามาอำนวยความสะดวกในการเข้ามารับบริจาคโลหิต โดยในครั้งนี้ได้โลหิตจำนวนทั้งสิ้น 11,950 ซี

มอบอะลูมิเนียมและเงินสนับสนุนเพื่อจัดทำขาเทียม

โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ฝ่ายบริหารและพนักงานโรงแรม ร่วมบริจาคโลหิต ให้แก่สภากาชาดไทยภายใต้โครงการ “ จิตอาสา เราทำความดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ” โดยมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เข้ามาอำนวยความสะดวกในการเข้ามารับบริจาคโลหิต โดยในครั้งนี้ได้โลหิตจำนวนทั้งสิ้น 11,950 ซี

ดวงตะวันรวมน้ำใจกาชาด

ฝ่ายบริหารและพนักงาน โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ มอบของร่วมกิจกรรมรวมน้ำใจกาดชาด เพื่อใช้ในงานฤดูหนาว และงานโอทอป ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยมี นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบของ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1

15th Anniversary of the hotel

คุณชัยยศ ลี ประธานบริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเลเชอร์กรุ๊ป ( โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ ) ร่วมด้วย คุณสุกัญญา ยุวพงศ์พร กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและพนักงาน โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่, วู๊ดฟิลด์ รีสอร์ท เชียงใหม่ และโรงแรมเลวิว เชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญโรงแรมเนื่องในโอกาส ครบรอบดำเนินกิจการ 15 ปีเต็ม โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพุทธมนต์ . ถวายสังฆทาน และ ฉันท์เพล ที่โรงแรมเพื่อความเป็นสิริมงคล

ใส่บาตรปีใหม่ เสริมสิริมงคล

คุณอิษวัต ลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเลเซอร์ กรุ๊ป, คุณอธิภู ลี ผู้อำนวยการโครงการ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเลเซอร์ กรุ๊ป นำฝ่ายบริหารและพนักงานโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ทำบุญใส่บาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดพันตอง เชียงใหม่ รับบาตรเช้า เนื่องในโอกาสเปลี่ยนปีพุทธศักราชใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล รับพรอิ่มบุญกันถ้วนหน้า

Duangtawan Hotel Chiang Mai received 3 Award

Thailand MICE Venue Standard – TMVS , ASEAN MICE Venue Standard – AMVS and Thailand Sustainable Event Management Standard – TSEMS

Best Rate Guarantee

Check In
Check Out